Představenstvo ČKAIT schválilo od roku 2024 poplatek 1000 Kč za přijetí a zpracování žádosti o udělení autorizace. Do tohoto poplatku jsou zahrnuty veškeré úkony spojené se zpracováním žádosti, jako je kontrola úplnosti žádosti, ověření splnění všech zákonem daných podmínek pro udělení autorizace, případně úkony autorizační rady spojené s žádostí. Vyplňte prosím Váš e-mail, na který odešleme zprávu s unikátním odkazem pro vyplnění identifikačních údajů potřebných k vytvoření platebních informací včetně QR kódu.